Kaddish

Obiceiul era ca învăţătorii să transmită discipolilor o rugăciune specială cât mai semnificativă – aşa făcuse şi Ioan Botezătorul.
Mântuitorul a lăsat o scurtă combinaţie de formule hasidice foarte cunoscute în acele timpuri, fără vreo referire la Mesia. Şi, pentru că rugăciunea învăţată de la El este foarte apropiată de străvechiul Kaddish în aramaică, este important să-l înţelegem şi pe acesta.
Există cinci tipuri principale de Kaddish:
(1) Ḳaddish di-Rabanan (al cărturarilor); (2) Ḳaddish Yaḥid (individual); (3) Ḳaddish de-Ẓibbur (pentru adunare); (4) the Burial Ḳaddish (funerar); (5) Ḳaddish Yatom (al orfanilor sau îndoliaţilor).
(http://www.jewishencyclopedia.com)

Iată o traducere aproximativă, conţinând porţiuni din cele cinci variante.

Sfinţit şi glorificat fie măreţul Său Nume
În lumea de El creată după voia Sa.
Fie ca în zilele vieţii tale şi ale casei lui Israel
El să întărească curând şi fără zăbavă
Hotarele Împărăţiei Sale, ca să te bucuri de ea!
Amin!

Binecuvântat fie Numele Lui, binecuvântat în veci de veci!

Binecuvântat, preaslăvit şi înălţat, lăudat şi sfinţit, preacinstit şi preamărit fie Numele Celui Preasfânt,
Şi iarăşi binecuvântat să fie,
Mai presus de toate laudele, imnurile, psalmii şi cântările
Pe care întreaga lume I le închină!
Amin!

Fie ca Tatăl nostru, din înaltul cerului,
Să primească rugăciunile şi cererile
Întregii case a lui Israel!

Să se reverse asupra întregului Israel, asupra învăţătorilor şi ucenicilor, a ucenicilor acestora
Şi asupra tuturor celor care cercetează Legile Domnului,
Pace şi bunăvoinţă, har şi îndurare, viaţă lungă şi belşug
Şi să primească cu toţii mântuirea Tatălui în ceruri!
Amin!

Fie ca noi şi întregul Israel să avem parte de pace şi de viaţă,
Îndestulare, vindecare, scăpare şi mângâiere,
Milă şi îndurare, iertare şi dezlegare, libertate şi adăpost!
Amin!

Cel care face pacea să domnească în ceruri,
Să ne aducă pace nouă şi casei lui Israel!

Înălţat şi slăvit să fie măreţul său Nume
În lumea cea reclădită din temelii,
Când El va învia pe cei morţi pentru viaţa cea veşnică,
Când îşi va înălţa din nou Templul
În mijlocul noului Ierusalim,
Cînd va smulge din rădăcini orice închinare făţarnică
Şi va instaura în toate inimile adorarea singurului Dumnezeu.
Fie ca tu şi întreaga casă a lui Israel
Să vedeţi curând, cu ochii voştri şi în zilele vieţii voastre,
Domnia şi stăpânirea Celui Preasfânt
În toată slava şi mărirea Lui!
Amin!

Cum vi se pare? Sunt câteva detalii în Tatăl Nostru care schimbă sau accentuează anumite idei din Kaddish…

%d blogeri au apreciat: