Întrebări chinuitoare – răspunsuri minimaliste (1)

Ce trebuie omul să știe, să creadă, să simtă și să facă pentru a primi viața veșnică?

… că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și că trebuie să-I rămână credincios până la capăt ca să / și să nu mai păcătuiască. Să știe și să simtă ce este păcatul, în fiecare moment și în diferite circumstanțe.
Să creadă în credincioșia Tatălui, care și-a trimis Fiul dumnezeiesc să trăiască o viață de om adevărat și să moară părăsit de Har, pe Cruce, pentru a putea fi cel mai drept Judecător și cel mai milos Răscumpărător al neamului omenesc.
Să simtă că, fără mijlocirea Duhului Sfânt promis de către Mântuitorul Isus Cristos, nu poate ști, crede, iubi sau face voia Tatălui ceresc. Să simtă setea și foamea de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a iubi în credincioșie și adevăr, de a crede în tot adevărul pe care sfințenia Duhului vrea să i-l mai descopere.
Să nu-și bată joc de harul primit. Să nu dispere, să aibă atenția trează și să știe…

%d blogeri au apreciat: